Bán bóng khí cầu

Giá bán: Liên hệ

  Bán bóng khí cầu

  BƠM BÓNG,CHO THUÊ KHÍ CẦU TOÀN QUỐCBƠM BÓNG,CHO THUÊ KHÍ CẦU TOÀN QUỐC
  CHUYÊN CHO THUÊ KHÍ CẦU , BÓNG BAY KHÍ CẦU SỰ KIỆN TẠI HÀ NỘI
  Bán và cho thuê cổng hơi , cổng chào hơi sự kiện
  Cổng hơi 6m , 8m , 10m , 12m , 15m
  Cổng hơi có rồng , cổng hơi
  Bán và cho thuê khinh khí cầu, bóng bay, bóng hơi Bán và cho thuê khinh khí cầu, khí cầu hơi, bóng bay, bóng hơi, khinh khí cầu 2m, 2,5m, 3m
  Bảng giá cho thuê khinh khí cầu nội thành : 0962 317 127
  Giá cho thuê khinh khí cầu kích thước 2m có giá: 1.200.000
  Giá cho thuê khinh khí cầu kích thước 2,5 m có giá: 1.500.000
  Giá cho thuê khinh khí cầu kích thước 3 m có giá: 2.000.000
  Nếu bơm ở ngoài thành HÀ NỘI thì phát sinh thêm tiền vận chuyển tùy theo vị trí xa gần.
  Mong bạn thông cảm TITAN Event không nhận bơm khí cầu ở các tỉnh.
  Giá bán vỏ khí cầu như sau:
  #Giábánvỏkhícầukíchthước2m là : 800.000
  #Giábánvỏkhícầukíchthước2,5m là : 900.000
  #Giábánvỏkhícầukíchthước3m là : 1.200.000
  SĐT : 0966655523
  #Chothuêkhícầu
  #chothuêkhingkhícầusựkiện
  #Bánbóngkhícầu
  #Nhậnbơmkhícầu
  #Chothuêcổnghơi
  #Báncổnghơi