BẢNG GIÁ IN LO GO BÓNG BAY

Giá bán: 1.000đ

  BẢNG GIÁ IN LO GO BÓNG BAY L/H: 0966655523

  cửa hàng báo giá sản phẩm in bóng bay như sau

  số lương 500 quả giá 2000d / 1 quả

  số lương 1000 quả giá 1200d / 1 quả

  số lương 2000 quả giá 1000d / 1 quả

  số lương 5000 quả giá 900d / 1 quả

  số lương 10000 quả giá 750d / 1 quả

  số lương 20000 quả giá 700d / 1 quả

  số lương 50000 quả giá 650d / 1 quả

  sản phảm chưa bao gồm que cài bóng

  que cài bóng

  In bóng bay 0888883330