Bộ bóng chữ sinh nhật + kèm bơm và băng dính chuyên dụng

Giá bán: 200.000đ

    bộ bóng chữ sinh nhật + kèm bơm và băng dính chuyên dụng set gồm: bộ chữ sn màu xanh em bé nôi bình sữa cầu vồng số tuổi 1 bơm, 1 băng dính size chữ số , các hình 40cm