Sét trang trí sinh Nhật năm chó

Giá bán: 300.000đ 250.000đ

    VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN Set bóng trang trí sinh nhật gồm 1 bộ chữ happy bỉthday xanh hoặc hồng, hoặc nhiều màu tuỳ chọn 2 chó vàng to 1 so 1 size đại( 1 em be size đại 1 bóng mặt trời to 4 sao 10in 24 bóng cao su 2 rèm bạc cao 2m, ngang 1m bơm và băng keo, #bongsinhnhat

    Sét trang trí sinh Nhật năm chó